O društvu

Inicijativa za osnivanje sportsko-rekreativnog društva studenata ekonomije i menadžmenta „EKOMEN“ pokrenuta je kako od samih studenata, tako i od Uprave fakulteta, a sve sa ciljem bogaćenja vannastavnih - sportskih sadržaja na Fakultetu, ali i što kvalitetnijeg organizovanja sportskih ekipa koje čine studenti Fakulteta, a koje nastupaju u Univerzitetskoj ligi Crne Gore i na mnogim drugim takmičenjima. Osnivačka skupština održana je u decembru 2008. godine, na kojoj je usvojen Statut društva i formiran Upravni odbor.

Članovi Upravnog odbora društva:

1. Prof. dr Milorad Jovović
2. Prof. dr Anđelko Lojpur
3. Prof. dr Milivoje Radović
4. Doc. dr Milan Lakićević
5. Dr Nikola Milović
6. Mr Ivan Radević
7. Mašan Vujotić
8. Dražen Petrović
9. Student povjerenik Ekonomskog fakulteta


Aktivnosti društva okrenute su u pravcu kreiranja zadovoljstva studenata, te pružanja mogućnosti da, pored znanja koje stiču na Fakultetu, svoju ličnost obogate jačanjem drugih dimenzija svoje ličnosti, a sve to kroz druženje i sport.

I pored, usljed globalne ekonomske krize, nepovoljnog perioda za funkcionisanje organizacija ovog tipa, sportsko društvo „Ekomen“ je uz razumijevanje i podršku Uprave fakulteta, ozbiljnošću organizacije svojih projekata, za veoma kratko vrijeme osvojilo simpatije ogromnog broja studenata, koji su pokazali veliko interesovanje, kako za učešće na samim projektima, tako i za učešće u organizaciji istih. Studentima je omogućeno besplatno učešće na turnirima u fudbalu, košarci i stonom tenisu. Takođe, studentima je pružena mogućnost korišćenja besplatnih termina u pojedinim sportskim objektima, kao i mogućnost korišćenja popusta pri iznajmljivanju termina. U saradnji sa Sportskim savezom Univerziteta Crne Gore, organizovana je i Škola skijanja na Žabljaku.

Sportsko društvo radi i na obezbjeđivanju što kvalitetnijih uslova za trening studentima koji se takmiče u Univerzitetskoj ligi Crne Gore, kao i na selektiranju, organizovanju treninga i vođenju ekipa koje se takmiče u kolektivnim sportovima: fudbalu, košarci i odbojci. Rezultati ovog rada, vrlo brzo su postali vidljivi, te je danas Ekonomski fakultet, kao lider u oblasti visokog obrazovanja u Crnoj Gori, profilisan i u lidera na sportskom polju, rame uz rame Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Najbolja potvrda ovoga jeste to, što je već sada kancelarija sportskog društva ukrašena velikim brojem odličja koje su studenti našeg fakulteta donosili sa Univerzitetskih takmičenja u odbojci, košarci, tenisu, stonom tenisu, karateu itd.

Takođe, studentima Ekonomskog fakulteta svake godine omogućeno je i učešće na turnirima u različitim sportovima, organizovanim u sklopu Ekonomijada, tradicionalnih okupljanja studenata Ekonomskih fakulteta iz regiona, gdje su takođe pokazali da su konkurentni, ne samo u Crnoj Gori, već i šire.

Dalji planovi društva vezani su za prijem novih članova, što će u smislu jačanja kapaciteta Društva, omogućiti i realizaciju većeg broja projekata, kao i još kvalitetniju realizaciju postojećih.